Mandag fikk Statens vegvesen overlevert en omfattende rapport etter skredet som gikk i Heim kommune 2. september i fjor.

I desember konkluderte ekspertgruppen med årsak til skredet. Mandag la gruppen frem rapport 2, med viktige bakenforliggende årsaker og læringspunkter for både byggherre og entreprenør.

Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, fikk rapporten overlevert på en pressekonferanse i Oslo mandag.

– Her har vi fått tydelige tilbakemeldinger på hva vi kunne gjort annerledes i dette prosjektet, og det tar vi på alvor. Vi vil gå gjennom rapporten og ta med oss de relevante læringspunktene. På denne måten vil vi kunne forbedre måten vi jobber framover, sier Davik.

Statens vegvesen setter nå ned en internt tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for hvordan læringspunktene tas inn i organisasjonen.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Kjell Inge Davik
Utbyggingsdirektør Statens vegvesen 
Mobil: 90044267
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal