Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et omfattende analysearbeid er snart ferdig, og i løpet av august sender Statens vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune.

Siden februar har Statens vegvesen gjennomført omfattende grunnundersøkelser og andre analyser som danner grunnlaget for en silingsrapport og forslag til planprogram.

En silingsrapport inneholder blant annet anbefalt trasé, anbefalt plassering av kryss og vegstandard.

9. juni orienterte Statens vegvesen om status for arbeidet i formannskapet.

Tidslinje som viser fremdriftsplan
Fremdriftsplanen til E39 Bjerkeset-Astad viser at planprogrammet og silingsrapporten kan komme ut på høring i august / september 2022.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Halgeir Brudeseth
Prosjektleder
Tlf. 913 46 388
Epost: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal