Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og COWI informerte om planprogrammet for ny E39 i Gjemnes kommune.

Informasjonsmøtet fant sted på Batnfjordsøra mandag 23.januar, i anledning høringsperioden for planprogram for ny E39 Bjerkeset-Astad.

Foto av planleggingsleder og deltakere på informasjonsmøtet.
Planleggingsleder Jenny Skjellnes (COWI) og deltakere på informasjonsmøtet. (Foto: Statens vegvesen)

Prosjektleder Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen og planleggingsleder Jenny Skjellnes fra COWI presenterte prosjektet.

Les også Ber om innspill til planprogram for E39 i Gjemnes kommune

Gikk du glipp av møtet? Her kan du laste ned presentasjonen som ble holdt: 

Har du innspill? 

Hovedbudskapet i møtet var at det er nå det er viktig å komme med skriftlige innspill (innen 20.februar) hvis man har nyttig informasjon og ønsker som man mener det bør tas hensyn til. 

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til COWI AS på e-post til jlsk@cowi.com eller per brev til COWI AS v/Jenny L. H. Skjellnes, Postboks 4220 Torgarden, N-7436 Trondheim.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal