Kommunestyret i Alver har vedteke forlenginga av bandleggingssona fram til kommundelplanen for strekninga er vedteke.

Forlenginga av bandlegginga vart vedteke i kommunestyret 22. februar 2024. Framlegg til kommunedelplan for E 39 Flatøy-Eikefett vart formelt oversendt til Alver kommune  frå Statens vegvesen i november 2022, men planen er ikkje behandla politisk i kommunen enda. 

Aktuelt for fylke(r): Vestland