13. oktober 2022 ble kommunedelplan med konsekvensutgreiing oversendt Alver kommune. Det er venta at planforslaget vil kome ut på høyring i løpet av 2024. 

Kommundelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy-Eikefettunnelen er sendt i samsvar med Plan- og bygningslova § 4-2.

Planforslaget er utarbeidd med utgangspunkt i planprogram fastsett i Lindås kommune 19.09.2017 og i Meland kommune 27.09.2017.  Statens vegvesen ventar på at forslaget til kommunedelplan vert handsama av Alver kommune og lagt ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Dokumenta lista under utgjer forslaget til kommundelplan. Statens vegvesen tilrår kombinasjonen F3-V3-M2-A2 for vidare regulering.

Last ned planskildring og føresegner

Last ned plankart

Last ned tekniske teikningar

Tekniske teikningar E39 Flatøy-Eikefet (PDF,  83 MB)

Last ned fagrapporter

Plan for medverknad

Fastsett planprogram

Fastsett planprogram, samandrag av merknader frå høyring med kommentarar, silingsrapport

Last ned

E39 Flatøy–Eikefettunnelen