Ein ny trasé for E39 mellom Knarvik–Ostereidet (Flatøy–Eikefettunnelen) er ein del av ferjefri E39. Den nye vegen skal gje eit meir effektivt og trafikksikkert nord-sør-samband på Vestlandet, samt bidra til vidare utvikling av Knarvik som regionsenter.

Kommundelplan med konsekvensutgreiing skal ut på høyring høsten 2022.

Kart med vegalternativa

Arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Knarvik–Ostereidet (Flatøy–Eikefettunnelen) er i gang. Statens vegvesen har fått i oppdrag å utgreie dei ulike alternativa til ny trasé for den framtidige vegen. Alternativa som skal utgreiast er fastsette i planprogrammet som blei vedteke hausten 2017 av Lindås kommune og Meland kommune.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alver
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Knarvik – Ostereidet (Flatøy-Eikefettunnelen) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Gunn Cecilie Omre

Planleggingsleiar
Telefon:
95 83 67 17
E-post:

Marte Hagen Eriksrud

Sakshandsamar i Alver kommune
E-post:

Sist oppdatert: