Ein ny trasé for E39 mellom Knarvik–Ostereidet (Flatøy–Eikefettunnelen) er ein del av ferjefri E39. Den nye vegen skal gje eit meir effektivt og trafikksikkert nord-sør-samband på Vestlandet, samt bidra til vidare utvikling av Knarvik som regionsenter.

Siste nytt:

08.11.2022-Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy-Eikefet er oversendt Alver kommune 

Kommundelplan med konsekvensutgreiing skal ut på høyring vinteren 2023.

Kart med vegalternativa- oppdatert november 2022 (PDF)

Arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Knarvik–Ostereidet (Flatøy–Eikefettunnelen) er i gang. Statens vegvesen har fått i oppdrag å utgreie dei ulike alternativa til ny trasé for den framtidige vegen. Alternativa som skal utgreiast er fastsette i planprogrammet som blei vedteke hausten 2017 av Lindås kommune og Meland kommune.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alver
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Knarvik – Ostereidet (Flatøy-Eikefettunnelen) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Kristin Nåmdal

Sakshandsamar i Alver kommune
Telefon:
474 66 296
E-post:

Gunn Cecilie Omre

Planleggingsleiar
Telefon:
95 83 67 17
E-post:

Edvard Feyling Hviding

Rådgjevar plan og analyse Alver kommune
Telefon:
95704045
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: