Ein ny trasé for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen er ein del av ferjefri E39. Den nye vegen skal gje eit meir effektivt og trafikksikkert nord-sør-samband på Vestlandet, samt bidra til vidare utvikling av Knarvik som regionsenter.

Kart med vegalternativa

Arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy–Eikefettunnelen er i gang. Statens vegvesen har fått i oppdrag å utgreie dei ulike alternativa til ny trasé for den framtidige vegen. Alternativa som skal utgreiast er fastsette i planprogrammet som blei vedteke hausten 2017 av Lindås kommune og Meland kommune.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alver
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Statlig finansiering

E39 Flatøy–Eikefettunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Gunn Cecilie Omre

Planleggingsleiar
Telefon:
95 83 67 17
E-post:

Marte Hagen Eriksrud

Sakshandsamar i Alver kommune
E-post:

Sist oppdatert: