Statens vegvesen har utarbeida forslag til kommundelplan for ny veg på strekninga, og ventar no på handsaming i Alver kommune. Ny trasé for E39 mellom Knarvik og Ostereidet (Flatøy–Eikefettunnelen) er ein del av ferjefri E39.

Siste nytt:

12.04.2024: Høyring og offentlig ettersyn av kommunedelplan 

05.03.2024: Bandleggingssona for E39 Flatøy-Eikefett er forlenga

08.11.2022: Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy-Eikefet er oversendt Alver kommune 

 

Statens vegvesen fekk i oppdrag å utarbeida ein kommunedelpan og utgreie dei ulike alternativa til ny trasé for den framtidige vegen. Forslag til kommundelplan vart oversendt til Alver kommune i oktober 2022. Det er venta at kommunen vil handsame planforslaget i løpet av 2024, og forlsaget til kommundelplan vil kome ut på høyring. 

Kart med vegalternativa- oppdatert november 2022 (PDF)

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alver
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Knarvik – Ostereidet (Flatøy-Eikefettunnelen) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Kristin Nåmdal

Sakshandsamar i Alver kommune
Telefon:
474 66 296
E-post:

Gunn Cecilie Omre

Planleggingsleiar
Telefon:
95 83 67 17
E-post:

Edvard Feyling Hviding

Rådgjevar plan og analyse Alver kommune
Telefon:
95704045
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: