Viktige milestolpar for arbeidet med planprosjektet E39 Flatøy–Eikefettunnelen.

I arbeidet med kommunedelplanen med konsekvensutgreiing for strekninga er det alternativa fastsett i planprogrammet hausten 2017 som skal utgreiast. Les meir om prosessen for arbeid med kommunedelplan.

 FramdriftTidspunkt
1Vedteke planprogram m/ silingsrapportSeptember 2017
2Gjennomføring minikonkurranseMars 2019–juli 2019
3Oppstartsmøte med konsulentAugust 2019
4Oversending av planforslag til kommunenJuni 2021
5Utlegging av plan på høringSeptember 2021
6Behandling av merknaderNovember 2021
7PlanvedtakFebruar 2022

E39 Flatøy–Eikefettunnelen