E39 vest for sentrum av Kristiansand er i dag en tofeltsveg som har stor trafikk. Det passerer gjennomsnittlig 40 000 biler per døgn de første to kilometerne mellom Gartnerløkka og Hannevikdalen og 20 000 biler per døgn på resten av strekningen.

Prosjektet skal planlegge ny firefelts veg som vil gjøre trafikkavviklingen lettere spesielt i rushtrafikken.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Oppstart:
2018

E39 Gartnerløkka–Breimyr © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Rigedalen 5, 4626 Kristiansand S
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
99 25 93 33
E-post:

Trygve Håland

Prosjekteringsleder
Telefon:
916 55 833
E-post:

Øystein Aalen

Planlegger / reguleringsplan
Telefon:
41635642
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: