Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan for E39 Gartnerløkka–Meieriet og E39 Rigekrysset–Breimyrkrysset var ute til offentlig ettersyn høsten 2014. Planene ble behandlet i Byutviklingsstyret i Kristiansand 29. januar og vedtatt i Kristiansand Bystyre 18. februar 2015.

E39 Gartnerløkka–Breimyr