Reguleringsplan for E39 Gartnerløkka–Meieriet og E39 Rigekrysset–Breimyrkrysset var ute til offentlig ettersyn høsten 2014. Planene ble behandlet i Byutviklingsstyret i Kristiansand 29. januar og vedtatt i Kristiansand Bystyre 18. februar 2015.

E39 Gartnerløkka–Breimyr