Statens vegvesen har i samsvar med Plan- og bygningslovens §§12-3 og 3-7 utarbeidet detaljreguleringsplan for ny fire felts E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet.

Det foreslås å legge E18/E39 under Gartnerløkka og videre på bru over jernbanen. Det foreslås ny fire felts tunnel mellom Kolsdalen og Meieriet.

Detaljreguleringsplanen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Planen er tilgjengelig på:

  • Servicetorget , Kristiansand kommune, Rådhusgt 18
  • Statens vegvesen, Rigedalen 5, Kristiansand

Planen er tilgjengelig elektronisk på:

Alle som ønsker det, kan gi kommentarer til detaljreguleringen.

Åpen informasjonsdag

Alle interesserte er velkommen til åpen informasjonsdag torsdag 9. oktober kl. 14–18 på Idda arena.

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig innen 1. november 2014 til:

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller
e-post

Merk innspill og merknader med ”E18/E39 Gartnerløkka–Meieriet, reguleringsplan”

Alle mottatte merknader vil bli gjennomgått av Statens vegvesen og kommentert før de blir sendt til Kristiansand kommune som skal vedta detaljreguleringsplanen.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Statens vegvesen ved:

Asbjørn Heieraas, tlf. 975 63620, eller
Øystein Aalen, tlf. 416 35642,

Aktuelt for fylke(r): Agder