Statens vegvesen har i samsvar med Plan- og bygningslovens §§12-3 og 3-7 utarbeidet detaljreguleringsplan for ny fire felts E39 fra Rigekrysset til Breimyrkrysset.

Det foreslås å utvide dagens trasé til fire felt. Videre foreslås utbedring av eksisterende kryss ved Rige og gang-/ sykkelveg. I tillegg vil kryss ved Breimyrveien utbygges til å kunne betjene trafikk i alle retninger.

Detaljreguleringsplanen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Planen er tilgjengelig på:

  • Servicetorget, Kristiansand kommune, Rådhusgt 18
  • Statens vegvesen, Rigedalen 5, Kristiansand

Planen er tilgjengelig elektronisk på:

Alle som ønsker det kan gi kommentarer til detaljreguleringen.

Åpen informasjonsdag

Alle interesserte er velkommen til åpen informasjonsdag onsdag 8. oktober kl. 15–19 på Hellemyr flerbrukshus.

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig innen 1. november 2014 til:

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller
e-post  

Merk innspill og merknader med "E39 Rigekrysset–Breimyrkrysset, detaljregulering"

Alle mottatte merknader vil bli gjennomgått av Statens vegvesen og kommentert før de blir sendt til Kristiansand kommune, som skal vedta detaljreguleringsplanen.

Kontakt

For mer informasjon kontakt Statens vegvesen ved:

Lars Aamodt, tlf. 482 91 655,  eller
Ragnhild Haslestad, tlf. 950 53 143,  

Aktuelt for fylke(r): Agder