Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det blir den tredje kontrakten TT Anlegg AS vinner konkurranse om i prosjektet Gartnerløkka-Kolsdalen.

Kontrakten som har en verdi på 6,7 millioner kroner ble signert av prosjektleder Jan Helge Egeland for Statens vegvesen og prosjektleder Eirik Spilling for TT Anlegg AS.

Dette inngår i kontrakten

I forbindelse med prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, skal det gjøres en del forberedende arbeider før selve hovedprosjektet kan starte. Blant annet skal det bygges en omlag 94 meter lang kulvert som en forlengelse for å føre Møllevannsbekken ut under den nye fremtidige ferjeterminalen for Kristiansand havn.

Møllevannsbekken er ført i en utsprengt bergtunnel og går deretter under en eksisterende jernbanebru og en vegbru som begge fører inn til Glencore Nikkelverk. Det er også bygget en støttekonstruksjon i forlengelsen av disse bruene. Bekken går deretter i dag i åpen grøft ut til sjøen, men skal nå lukkes for å gi plass til den nye ferjeterminalen.

Denne entreprisen omfatter å få bygd ytterste delen av kulverten med en lengde på omlag 66 meter. Noe av støttekonstruksjonen i forlengelsen av eksisterende bruer må rives i denne entreprisen. Kulverten skal bygges av prefabrikkerte betongelementer. Massearbeider, og plastring ved utløpet, inngår i kontrakten.

Bilde av Hans Olav Hagen, Sveinung Haugerudbråten og Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen, og Jan Erik Døvik og Eirik Spilling fra TT Anlegg AS - bilde
Signeringen gikk etter planen og til stede var Hans Olav Hagen, Sveinung Haugerudbråten, Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen og Jan Erik Døvik og Eirik Spilling fra TT Anlegg AS. Linda Kjellin Larsen og Yngve Wikeland var også med for Statens vegvesen via Teams. Foto: Samir Kolukcija
Aktuelt for fylke(r): Agder