Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene med prosjektet går etter planen og deloppdrag nummer to i rekken er nå utlyst på markedet.

Dette oppdraget med navn "Entreprise 2" omfatter omlegging av infrastruktur som fjernvarmerør, spillvannsrør, trykkvannsrør, overvannsrør, samt lavspent, høyspent og fiber.

Entreprise 2 skal som Entreprise 1  være en del av pilotprosjektet i Statens vegvesen for fossilfrie anleggsplasser. Det vil si at det ikke skal ikke brukes maskiner og/eller kjøretøy som går på fossilt drivstoff på anleggsområdet. og det er satt krav til delvis elektrifisering av maskinparken.

Utførende entreprenør kan også få bonus for elektrifisering av gravemaskiner samt at det er en bonusordning hvis entreprenøren klarer å bli ferdig før planlagt frist som er 1. februar 2023.

Fra oppstarten av Entreprise 1 der Holbæk Anlegg AS er utførende entreprenør.
Aktuelt for fylke(r): Agder