Denne entreprisen omfatter riving av Shell stasjon og KMV kontorbygg.

Kontrakten ble inngått og signert med Rive og Knuseservice AS mandag denne uken. Ikke lenge etter signeringen var arbeidene i gang.

Denne del- entreprisen til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen omfatter riving av bensinstasjonen på Gartnerløkka (tidligere Shellstasjon) og kontorbygget på KMV-tomten (Kristiansand mekaniske verksted). Byggene, med kjeller, skal rives og fjernes, samt fjerning av øvrige installasjoner, materiell, konstruksjoner i og over bakken, på eiendommene.

Bensinstasjonen befinner seg ved rundkjøringen på Gartnerløkka sentralt i Kristiansand. På denne eiendommen er det flere nedgravde tanker som skal graves opp og fjernes. KMV-bygget befinner seg vest for ferjekaia og er et betongbygg med 5 etasjer pluss kjeller under deler av bygget.

Frist for ferdigstillelse av entreprisen er 31. mars 2022.

Arbeidet med å rive Shell stasjon går som planlagt.
Aktuelt for fylke(r): Agder