Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne entreprisen omfatter riving av Shell stasjon og KMV kontorbygg.

Kontrakten ble inngått og signert med Rive og Knuseservice AS mandag denne uken. Ikke lenge etter signeringen var arbeidene i gang.

Denne del- entreprisen til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen omfatter riving av bensinstasjonen på Gartnerløkka (tidligere Shellstasjon) og kontorbygget på KMV-tomten (Kristiansand mekaniske verksted). Byggene, med kjeller, skal rives og fjernes, samt fjerning av øvrige installasjoner, materiell, konstruksjoner i og over bakken, på eiendommene.

Bensinstasjonen befinner seg ved rundkjøringen på Gartnerløkka sentralt i Kristiansand. På denne eiendommen er det flere nedgravde tanker som skal graves opp og fjernes. KMV-bygget befinner seg vest for ferjekaia og er et betongbygg med 5 etasjer pluss kjeller under deler av bygget.

Frist for ferdigstillelse av entreprisen er 31. mars 2022.

Arbeidet med å rive Shell stasjon går som planlagt.
Aktuelt for fylke(r): Agder