Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterte til markedsmøte om den kommende utlysning av kontrakten «Hovedentreprise for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen».

Markedsmøtet ble arrangert den 8. desember i Kristiansand som et hybridmøte med både fysisk og digital deltakelse.

Det var 13 konsulenter og entreprenører som møtte opp personlig, og hele 30 deltok via Teams. Flere av de som deltok på Teams var samlet og fulgte med sammen med sine medarbeidere.Tallet på deltakerne i favør digital deltakelse endret seg kraftig i tråd med regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld i forbindelse med nye smittevernstiltak og pandemisituasjonen for øvrig.

Det er Ingunn Foss, prosjektdirektør for utbyggingsområde sørøst i divisjon Utbygging som ledet møtet.

Etter markedsmøtet kom det mange gode tilbakemeldinger både med tanke på innholdet samt måten markedsmøtet ble arrangert på.

De påmeldte deltakerne har anledning til å melde seg på på 1-1-samtaler med prosjektet. Frist for dette er 10.desember. Etter fristen blir det avtalt tidspunkt for samtalene med de som har meldt interesse for det.

Opptak av markedsmøtet kan du se via denne lenken:

Trykk her for å se opptaket

Kort om kontrakten

Kontrakten vil bli utlyst 1.halvår 2022 og innebærer å bygge ny fire felts E18/E39 i eksisterende vegtrase på strekningen, som er omlag 1,5 kilometer lang. Det skal også bygges to nye planskilte kryss, samt en stor andel konstruksjoner. Dagens to bruer over jernbanen skal rives og erstattes av to nye bruer, hvor den ene er til sykkelekspressveg. Det skal også bygges ny to felts Havnegate og ny to felts veg til/fra fergeterminalen.

I tillegg skal det bygges flere kortere gang- og sykkelveger, opparbeides nye grøntanlegg, støyskjerming og bussholdeplasser. Bygging av nye jernbanespor og omlegging av eksisterende spor til fergehavna og nikkelverket inngår også i prosjektet.

Årsdøgnstrafikken på E18/E39 er på omlag 40.000 kjøretøy, god trafikkavvikling i anleggsfasen er derfor et viktig element i prosjektet.

Mer om selve kontrakten for hovedentreprisen og prosjektet for øvrig finner du i denne presentasjonen. Det er samme presentasjon som ble vist i markedsmøtet.

 

Aktuelt for fylke(r): Agder