Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Av totalt 14 trær som stod i fare for å forsvinne er det nå kun syv som må felles.

I forbindelse med graving av spuntgropa og anleggsarbeidene ved Banehaven på Gartnerløkka var det ikke til å unngå at noen av de gamle alletrærne måtte felles. Heldigvis klarer vi å spare syv av trærne. Vi vil i tillegg plante nye trær til erstatning for de som må felles.

Dette er trær som står i tilknytning til selve spuntgropa som er nødvendig som et ledd i arbeidet med Entreprise 2- omlegging av infrastruktur på Gartnerløkka. Noen av disse trærne er i dårlig forfatning og måtte uansett felles av sikkerhetsgrunner. Statens vegvesen hadde hele tiden som mål å bevare flest mulig av trærne og det har vi nå klart på en god måte.

Prosjektet har i samarbeid med Parkvesenet i Kristiansand kommune vurdert flytting av noen trær som må felles. Største utfordringen med dette var at vi hadde ingen garanti for at trærne skulle overleve bort-flyttingen, deretter 3-4 år på lager, og så en tilbakeflytting.

Flytteprosess er et krevende tiltak der det benyttes gravemaskin og mobilkran med anleggsmessige utfordringer og det var ingen garanti for et vellykket resultat. Derfor bestemte vi at det er var en bedre løsning å erstatte disse med helt nye store trær, som vil ha mye større sannsynlighet for å vokse seg kraftige etter nedplanting, direkte der de endelig skal stå når hele prosjektet er fullført.

Av totalt 14 trær som stod i fare for å forsvinne er det nå kun syv som må felles.
Aktuelt for fylke(r): Agder