Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny ferdigstillelsesfrist for Entreprise 1 er februar 2022.

Grunnet uforutsette forhold i grunnen nær gangtuben i havneområdet har entreprenør måttet gjøre om på planlagt spuntløsning. Dette har resultert i forsinkelse. Ny ferdigstillelsesfrist for Entreprise 1 er februar 2022. Foto: Statens vegvesen

I november vil det bli arbeid med graving og legging av rør frem til vegen der fergetrafikken i dag kjører på.

Trafikkomlegginger:

Det er ikke planlagt stengninger eller trafikkomlegginger i november.

Støyende arbeider:

Det er ikke planlagt støyende arbeider i november.

 Nattarbeid:

Det er ikke planlagt nattarbeider i november.

Grunnet uforutsette forhold i grunnen nær gangtuben i havneområdet har entreprenør måttet gjøre om på planlagt spuntløsning. Dette har resultert i forsinkelse. Ny ferdigstillelsesfrist for Entreprise 1 er februar 2022. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder