Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå som arbeidene med prosjektet er godt i gang, starter vi også med å legge ut månedlige statusoppdateringer. Dette er den første i rekken.

Den nye overvannsledningen erstatter dagens overvannsledning som kommer fra Baneheia og øvre del av Kvadraturen. Røret oppdimensjoneres for å kunne håndtere fremtidige vannmengder. Røret skal ha indre diameter på 140 cm. Omtrentlig plassering markert med hvit strek i dronefoto over havneområdet. Foto: Statens vegvesen/Preben Reinhartsen

Arbeidet i september innebærer blant annet legging av overvannsledning og foregår inne på Kristiansand fergeterminal. Arbeidene her skal etter planen vare ut året.   

Den nye overvannsledningen erstatter dagens overvannsledning som kommer fra Baneheia og øvre del av Kvadraturen. Røret oppdimensjoneres for å kunne håndtere fremtidige vannmengder. Røret skal ha indre diameter på 140 cm. Omtrentlig plassering markert med hvit strek i dronefoto over havneområdet.

Arbeidene på havneområdet omfatter hovedsakelig grøftegraving, men det skal i tillegg også spuntes en del nede ved kaifront, grunnet rørenes dybde samt nærhet til gangtuben for fergepassasjerer.   

Det vil i denne perioden også være nødvendig med dykkerarbeider for å føre overvannsrør gjennom dagens kaifront og ut i sjø. 

Trafikkomlegginger 

Agder Energi Varme AS foretok en midlertidig omlegging av fjernvarmerør ved Vestre Strandgate første helgen i måneden. I forbindelse med sammenkobling av de omlagte fjernvarmerørene med eksisterende rør var det behov for stengning av Vestre Strandgate i retning inn mot sentrum. 

Det er ikke planlagt andre stenginger i løpet av september.

Støyende arbeid 

Det vil i første del av september være noe støy knyttet til spuntarbeider. Arbeidene foregår på dagtid. 

Nattarbeid 

Det er ikke planlagt nattarbeider i september. 

Aktuelt for fylke(r): Agder