Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene på havna ved Color Line, fortsetter. Spuntarbeider er nå ferdige, arbeidene de neste ukene består av å klargjøre byggegrop for rørlegging, samt å legge rør.

For å føre rør ut i sjøen må dagens kaifront ,som består av spunt, skjæres hull i. Før dette kan gjøres må spunt som kappes som følger av hulltagning, forankres. Dette innebærer blant annet støpearbeider under vann, disse skal utføres av dykkerlag.

Shell bensinstasjonen på Gartnerløkka er satt ute av drift og skal klargjøres for rivning. Statens vegvesen overtar stasjonen formelt i uke 40.

Trafikkomlegginger

Det er ikke planlagt stengninger eller omlegginger i løpet av oktober.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt støyende arbeider i løpet av oktober.

Nattarbeid

Det er ikke planlagt nattarbeider i løpet av oktober.

Shell bensinstasjonen på Gartnerløkka er satt ute av drift og skal klargjøres for rivning. Statens vegvesen overtar stasjonen formelt i uke 40.
Aktuelt for fylke(r): Agder