Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stengningen vil gjelde fra fredag 3. september kl. 18.00 til tirsdag 7. september kl. 06.00. Dette kan medføre noe kø i rushtrafikken mandag morgen.

Agder Energi Varme AS foretar en midlertidig omlegging av fjernvarmerør ved Vestre Strandgate. I forbindelse med sammenkobling av de omlagte fjernvarmerørene med eksisterende rør er det behov for stengning av Vestre Strandgate i retning inn mot sentrum.

Trafikk inn mot sentrum må da benytte seg av krysset i Baneheitunnelen mot Festningsgata. Omkjøring vil bli skiltet.

Trafikken i Vestre Strandgate i motsatt retning (ut av sentrum) blir ikke påvirket av arbeidet.

Dette arbeidet må utføres for å legge til rette for forberedende arbeider i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen og for videre utbygging på Quadrum-tomta. På sikt vil fjernvarmen legges ned i en teknisk kulvert for infrastruktur som skal inneholde alt av rør og kabler som i dag ligger i området der ny veg skal bygges.

Agder Energi Varme AS foretar en midlertidig omlegging av fjernvarmerør ved Vestre Strandgate. I forbindelse med sammenkobling av de omlagte fjernvarmerørene med eksisterende rør er det behov for stengning av Vestre Strandgate i retning inn mot sentrum.
Aktuelt for fylke(r): Agder