Det skal utarbeidast ein detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs E39 mellom Hetland og Apeland i Tysvær kommune.

Det skal utarbeidast ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs E39 mellom Hetland og Apeland i Tysvær kommune. Reguleringsplanen skal også avklare plassering av busslommer på strekninga, samt ta stilling til avkøyrsler og kryss der desse blir påverka av den nye gang- og sykkelvegen.

Eit hovudmål med tiltaket er god og trafiksikker framkome for gåande og syklande på strekninga. Realisering av tiltaket vil gje eit samanhengande gang- og sykkelvegtilbod langs E39 på strekninga Aksdal–Slåttevik.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Tysvær
Fylker:
Rogaland
Lengde:
4200 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
93,2 mill. kroner (2018)
Oppstart:
2023

Hetland og Apeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Rennesøygata 16, Haugesund

Kontakter

Astrid Eide Stavseng

Planleggingsleder
Telefon:
22 07 30 00
E-post:

Arild Kalleland Vallestad

Prosjektleder
Telefon:
48 27 05 50
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre