Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs E39 vestside på strekningen Hetland–Apeland.