Konseptvalutgreiing (KVU) for strekninga E39 Lavik–Skei i Sogn og Fjordane.

Statens vegvesen Region vest laga KVU på bestilling frå Samferdselsdepartementet. 

E39 Hordaland grense–Skei

  • Konseptvalutgreiing E39 Lavik–Skei

  • Framdrift