Konseptvalutgreiing (KVU) for strekninga E39 Lavik–Skei i Sogn og Fjordane.

Statens vegvesen Region vest laga KVU på bestilling frå Samferdselsdepartementet. 

Hordaland grense–Skei