Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Framdrift for vegprosjekt E39 Hordaland grense–Skei.

E39 Bogstunnelen–Drægebø

  • Vedtatt kommunedelplan med konsekvensutgreiing i Høyanger kommune august 2015
  • Byggestart ikkje bestemt

E39 Langeland–Moskog og Kommunedelplan trafikk Førde

  • Vedtatt kommunedelplanar med konsekvensutgreiing i Førde og Gaular kommunar juni 2013
  • Byggestart ikkje bestemt

E39 Myrmel–Lunde 

  • Byggestart 2021

E39 Bjørset–Skei

  • Opna august 2019

E39 Birkeland–Sande

  • Opna juni 2016

E39 Dregebø–Grytås

  • Opna juni 2016

E39 Oppedal ferjekai

  • Opna september 2015

E39 Lavik ferjekai

  • Opna eptember 2015

E39 Hordaland grense–Skei