Bakgrunnen for at tiltak på strekninga er prioriterte i Nasjonal Transportplan, er at E39 har svært dårleg vegstandard på delar av strekninga.

Nokre av strekningane på E39 skal utbetrast med t.d. breiddeutviding, kurveutretting, forsterking og avkjørselssanering medan det for strekningane forbi Førde og Sande er valt at vegen leggast om.

Kart over planområde:

Landskap ved Jølstravatnet.

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Gulen, Sunnfjord, Høyanger
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
Oktober 2012

Hordaland grense–Skei. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole Martin Lilleby

Prosjektleder
Telefon:
91734318
E-post:

Sist oppdatert: