Siste brustøyp ved Helgheim

— Fredag 11. januar var ein merkedag på prosjektet. Då vart den nye køyrebrua ved Helgheim kyrkje støypt - den siste av i alt fem bruer på prosjektet.

Utsett oppstart på E39 Bjørset-Skei

— Den eksterne kvalitetssikringa av prosjektet E39 Bjørset-Skei vil ikkje bli klar før Stortinget tek sommarferie. Dermed kan prosjektet først lysast ut på seinhausten 2016.

Nærinfo juni 2015

— I juni sende Statens vegvesen ut ei ny brosjyre til innbyggjarane rundt Sande om arbeidet på vegprosjektet.