Nærinfo juni 2015

— I juni sende Statens vegvesen ut ei ny brosjyre til innbyggjarane rundt Sande om arbeidet på vegprosjektet.

Nærinfo desember 2014

— I byrjinga av desember vart det sendt ut ei brosjyre til innbyggjarane på Sande med informasjon om veganlegget.

Nærinfo desember 2014

— Innbyggjarane i Lavik fekk i byrjinga av desember ein 4-siders brosjyre i posten om arbeidet på Lavik og Oppedal ferjekaier

Nærinfo til innbyggjarane i Gaular

— Det vil bli mykje anleggsarbeid mellom Sande og Vadheim dei neste åra. Informasjon om kva som skal skje, og når det skal skje er difor viktig.

Nærinfo april 2014

— Før påske fekk alle innbyggjarane i Lavik ei informasjonsbrosjyre i postkassa. Her er det bilete og tekst frå arbeid og framdrift både i Lavik og på Oppedal ferjekai.

Bildeglimt frå veganlegget ved Sande

— I midten av februar var alle som er involverte i prosjektet E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord samla til prosjektmøte på anleggskontoret på Sande.

Sprenger ut ny ferjekai

— På Oppedal er arbeidet med å bygge ny ferjekai godt i gang. Store mengder stein er sprengt vekk for å utvide kaiområdet.

Sjå Lavik i 3D

— I løpet av utbyggingsperioden har det blitt gjort nokre mindre endringar i planane for den nye ferjekaia i Lavik, mellom anna blir det ei ny kailøysing for ekspressbåten.