Nærinfo november 2013

— Ein ny nærinfo er no fordelt rundt til husstandane i Lavik, på butikken, bensinstasjonen og på ferjene. Dette blir siste nærinfo dette året. Her kan du lese kva som skjer på anlegget akkurat no, og kva oppgåver som ventar.

Sjekka HMS på ferje og ferjekai

— Vegdirektør og regionvegsjef var denne veka med på HMS-inspeksjon på ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39, samt utbygginga av nye Lavik ferjekai.

Mesta AS skal bygge ny bru ved Sande

— Statens vegvesen har i dag signert kontrakt med Mesta AS på betongarbeidet på nye E39 ved Sande. Kontrakten inneheld mellom anna ei bru over elva Gaula.