Statens vegvesen har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for Espelandsdalen.

Føremålet med planen er å sikra areal for å plassering delar av overskotsmassane frå bygginga av E39 Storehaugen – Førde. Frist for å komme med innspel til planforslaget er søndag 12. mai 2024.

Arbeidet med detaljreguleringsplanen er gjort av Statens vegvesen i samråd med Sunnfjord kommune og Vestland fylkeskommune.

Last ned plandokumenta

Vedlegg

Kontakt

E39 Storehaugen–Førde