Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringsplan for ny E39 på strekninga Storehaugen – Førde i Sunnfjord kommune. Frist for innspel er 1. april 2022.

E39 Storehaugen–Førde