Statens vegvesen har utarbeidd detaljreguleringsplan for ny E39 på strekninga Storehaugen – Førde i Sunnfjord kommune. Planen vart vedteken i februar 2023.

Statens vegvesen har gjennomført arbeid med detaljreguleringsplan for E39 Storehaugen-Førde, i samarbeid med Sunnfjord kommune. Dokumenta i saken er samla på denne sida.

Last ned plandokumenta

Last ned kart over planområdet

E39 Storehaugen–Førde