Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Entreprenørselskapet var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet. De er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på ca. 602,2 mill. kroner eks. mva. Tilbudssummen på ca. 658.5 mill.kr eks. mva ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

- Jeg er fornøyd med konkurransen, som har involvert fire godt kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor vår styringsramme i sine endelig tilbud sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

I tillegg til pris ble også tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget, organisering og tilbudt nøkkelpersonell, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt klimagassbudsjett vektlagt. Disse elementene i tilbudet ble vurdert og verdsatt i en merverdivurdering der tilbyderne fikk fratrekk i tilbudssum slik at en kom fram til en konkurransesum som var avgjørende for tildeling av oppdraget.

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.)

Rangering

Entreprenør

Tilbudssum

Konkurransesum

1

Bertelsen & Garpestad AS

658.488.143

602.257.143

2

Arbeidsfellesskapet Syltern Christie

665.471.800

606.547.800

3

Hæhre Entreprenør AS

695.599.060

621.179.060

4

Peab Anlegg AS

722.789.851

660.665.851

Klagefristen for tilbyderne er 13. juni. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS etter at denne fristen har gått ut.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 913 46 388, epost:

Terreng i ny veglinje E39 Lønset- Hjelset
Terreng langs ny veglinje E39 Lønset- Hjelset
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal