Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen signerte mandag kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS om å bygge 9,3 km ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

- Gratulerer med jobben! Dette er et utrolig viktig prosjekt å komme i gang med, og det er svært etterlengtet. Vegen er også viktig i forbindelse med sykehusutbygginga som er på gang på Hjelset, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik og daglig leder Øyvind Langemyr fra Bertelsen & Garpestad signerte kontrakten digitalt med Bank Id og kodebrikke,  grunna koronasituasjonen. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 647 millioner kroner, eks. mva, og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Metrostav Norge AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

Ny E39 Lønset - Hjelset
Ny E39 Lønset - Hjelset

Sikrer sysselsetting

- Vi gleder oss til å komme i gang, og dette er den største kontrakten vi har hatt som hovedentreprenør. Vi trengte denne kontrakten nå for å holde folk i arbeid ut over høsten, og vi håper på å få til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad.

Prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen er glad for at E39 Lønset-Hjelset nå endelig har kommet til byggefasen.

- Dette har vi ventet lenge på! Vegen som ligger der i dag er for dårlig og har ikke god nok trafikksikkerhet. Nå får vi en standard med 90 km/t og midtdeler. E39 Lønset - Hjelset er også viktig for sykehuset som er under utbygging, så her har vi to statlige prosjekter som er godt koordinerte og vil stå ferdige omtrent samtidig, sier Nesje.

Han håper at det gode samarbeidet Statens vegvesen har hatt med Bertelsen & Garpestad på E39 Betna-Stormyra kan bli videreført til prosjektet ved Molde.

Starter tilrigging etter ferien

-Vi skal nå ha en samhandlingsprosess der målet er at alle involverte skal bli bedre kjent med hverandre og med kontraktsinnholdet. Parallelt med dette vil byggeplanleggingen i regi av totalentreprenøren pågå. Tilrigging og forberedende arbeider vil så komme i gang over ferien og selve vegarbeidet utpå høsten, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth. Ferdigstilling av prosjektet vil være høsten 2023.

Om prosjektet

E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsveg med midtdeler mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Vegen bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 18 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 m. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der detaljprosjekteringen inngår i leveransen.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 913 46 388, epost:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal