Figuren viser omfanget av underlagsdokumenter som kan lastes ned fra denne siden.

NB! Noen av dokumentene er tunge og bør lastes ned på pc:n før man åpner dem.

Illustrasjon.
Dokumentoversikt. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Kommunedelplan med konsekvensutredning

  • Video
  • Underlagsdokumenter