Forslaget til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård er etter høring oversendt til Samferdselsdepartementet til sluttbehandling.

Det er laget en video som illustrerer forslaget

Figuren viser omfanget av dokumenter som du finner på denne siden.

Dokumentoversikt etter hoering
Dokumentoversikt. Illustrasjon

E39 Lyngdal vest–Sandnes