Forslaget til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård er etter høring oversendt til Samferdselsdepartementet til sluttbehandling.

Det er laget en video som illustrerer forslaget

Figuren viser omfanget av dokumenter som du finner på denne siden.

Dokumentoversikt
Dokumentoversikt Foto: Statens vegvesen

Vedtatt statlig kommunedelplan

E39 Lyngdal vest–Sandnes