Kart som viser anbefalt korridor etter høring.

Anbefalt korridor-rød linje

 

Last ned større versjon av kart som viser korridorer og med varianter og anbefalt linje før høring (PDF, 2 MB)

kart med alle korridorer og anbefaling NY E39
E39 Lyngdal vest–Ålgård. Illustrasjon

 

Last ned større versjon av kart som viser korridorer som skal utredes i henhold til fastsatt planprogram (PDF, 8 MB).

Oversiktskart-korridorer som skal utredes i henhold til fastsatt planprogram
Oversiktskart. Illustrasjon.

 

Last ned større versjon av oversikt over korridorer i fastsatt planprogram (PDF)

Oversiktskart - korridorer i fastsatt planprogram
Oversiktskart. Illustrasjon

 

E39 Lyngdal vest–Sandnes