Strekningen kortes ned fra ca. 120 km til ca. 95 km, og får økt hastighet til 110 km/t.

Dagens veg er av dårlig standard, og tilfredsstiller ikke kravet til en stamveg. Det er flere ulykkesbelastede delstrekninger og områder med utfordrende vintervedlikehold.

Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet dekker strekningen E39 Kristiansand–Ålgård.

E39 Lyngdal vest–Ålgård møter E39 Ålgård–Hove på Bollestad i Gjesdal.

Motorvegen vil i varierende grad berøre Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal.

I planprosessen er seks vegkorridorer inkludert tilførselsveger, kryss og tilhørende vegserviceanlegg konsekvensutredet, 2 i Vest-Agder kombinert med 3 i Rogaland.

Når korridoren er vedtatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet, vil Nye Veier AS regulere, bygge og drifte den nye vegen.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sokndal, Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Gjesdal, Eigersund, Lyngdal, Bjerkreim, Sandnes
Fylker:
Rogaland, Agder
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
33,60 milliarder. 2020-kroner, med forbehold om usikkerhet, prisstigning, politiske vedtak og vedtakstidspunkt
Oppstart:
2025

E39 Lyngdal vest–Sandnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Kirkegata 53, Kristiansand S

Kontakter

Nils Ragnar Tvedt

Prosjektleder
Telefon:
91 82 94 08
E-post:

Bjarte Johannes Sandve

Ytre miljø-koordinator
Telefon:
915 50 817
E-post:

Trygve Håland

Vegplanlegger
Telefon:
916 55 833
E-post:

Øystein Aalen

Planleggingsleder / reguleringsplan
Telefon:
416 35 642
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
901 03 866
E-post:

Sist oppdatert: