Regjeringen har besluttet hvor E39 gjennom Agder og Rogaland skal gå

— Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen blir R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland.

Stor interesse for informasjonsmøtene

— Statens vegvesen har denne uken gjennomført to informasjonsmøter i forbindelse med høring av planforslaget for den nye E39 fra Ålgård i Rogaland til Lyngdal i Vest-Agder.

Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn

— Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram. Departementet gir derfor tilslutning til at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.