Videoen viser alle utredede korridorer med anbefaling som er sendt til Samferdselsdepartementet (SD) til videre behandling.

Mai 2019 - Videoen viser alle utredede korridorer med anbefaling som er sendt til Samferdselsdepartementet (SD) til videre behandling. Video: Statens vegvesen / Norconsult / Baezeni.

 

Kommunedelplan med konsekvensutredning