Videoen viser alle utredede korridorer med anbefaling som er sendt til Samferdselsdepartementet (SD) til videre behandling.

Ny E39 Lyngdal vest-Ålgård - Planforslag

(Statens vegvesen / Norconsult / Baezeni, mai 2019)

Kommunedelplan med konsekvensutredning