Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E39 Rogfast var pilotprosjekt for ordninga med kvalitetssikring av prosjekt i tidleg planfase (KS1) i samferdselssektoren. Som ledd i dette utarbeidde Statens vegvesen ei Konseptvalutgreiing i februar 2007. Denne har vore kvalitetssikra av ekstern konsulent, og dei leverte sin rapport til Samferdselsdepartementet i desember 2007. Regjeringa behandla saka i mai 2009, og har avklara at arbeidet med konsekvensutgreiing/kommunedelplanar skal sluttførast.

Bakgrunn