Reguleringsplan for E39 Rogfast på Kvitsøy blei vedtatt av Kvitsøy kommune 19.06.2013. Statens vegvesen har no foreslått endringar i planen som blei vedteken, noko som gjer at planen må behandlast på nytt.

Planforslaget er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 6. oktober til 17. november 2016

Planar