E39 Smiene-Harestad- Forberdret alternativ 5

Forberdret alternativ 5

E39 Smiene–Harestad