Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Forskerne tilknyttet Ferjefri E39-prosjektet var nylig samlet ved Chalmers tekniska högskola. Temaet for samlingen var FNs globale bærekraftmål .

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Hvordan kan innovasjon bidra til å oppnå bærekraftmålene? 

Bærekraftmål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur: "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon". 

E39-forskerne fra henholdsvis NTNU, Universitetet i Stavanger og Chalmers fikk i oppgave å presentere sine prosjekter, og forklare hvordan forskning og innvoasjon kan bidra til å innfri de globale bærekraftmålene som er uttrykt i FNs bærekraftmål. 

Bærekraftmål nummer 9 sier følgende: 

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Her kan du lese mer om FNs bærekraftmål

Gruppebilde av forskerne - samling Chalmers
Forskere fra Chalmers, NTNU og Universitetet i Stavanger var nylig samlet ved Chalmers tekniska högskola for å jobbe med bærekraftig infrastruktur og FNs bærekraftmål. Foto: Linda Grønstad
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag