Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Mange av verdens fremste eksperter på betong var nylig samlet i Trondheim for å utveksle erfaringer om store betongkonstruksjoner.

Noen av prosjektene deltakerne fikk høre om var Çanakkalebroen i vest-Tyrkia som skal knytte sammen Europa og Asia, undervannsrestauranten UNDER i Norge, og Hong Kong Zhuhai Macao-prosjektet.

Betong gjør det mulig å sprenge grenser!

-Vi gleder oss til å lære mer om noen av verdens største betongkonstruksjoner, og det er faktisk slik at betong gjør det mulig å bygge bruer mellom land og dermed sprenge grenser for hva man trodde var mulig å få til, sier Kjersti K. Dunham fra Statens vegvesen og Cecilie Hagby, leder av Norsk betongforening som åpnet konferansen.  -I dag skal vi også lære mer om andre materialer og teknikker, og vi skal få høre om noen spennende store internasjonale prosjekter, sier de. Betong er et eget vitenskapsfelt, les mer om betong på Wikipedia

Çanakkalebruen – verdens største bruforbindelse

Inger B. Kroon fra COWI fortalte om Çanakkalebroen som består av tre hengebruer (3563 meter totalt). Den lengste hengebruen måler hele 1045 meter, brutåret er 318 meter høyt og brudekket er 45 meter bredt.

– Det er et krevende prosjekt som har mange komplekse problemstillinger, vi jobber i et område med stor seismisk aktivitet, og grunnforholdene med leiregrunn krever at vi må styrke havgrunnen ved hjelp av betongpeler for å styrke forankringen. Hovedkabelen til hengebrua er nesten fem kilometer lang, og hvert år passerer 44 000 skip. Noen av verdens største cruiseskip skal passere under brua, så vi må legge inn forsterkninger i tårnet så det kan motstå en eventuell skipskollisjon. I tillegg kommer utfordringer med vindforhold, forteller Kroon.

Se film om Çanakkalebroen

video

 

Norge leder an: kan bli verdens første land med brudekker i aluminium

Veronica Krathe fra Dr.techn.Olav Olsen og Geir Mosaker fra Leirvik AS konkluderte med at aluminium kan være et konkurransedyktig materiale til betong i fremtidens brudekker. Materialet har mange fordeler sammenlignet med betong, og kan dessuten produseres lokalt og dermed bidra til store kostnadsreduksjoner. De presenterte forskningsarbeidet utført av et team bestående av Statens vegvesen, Dr.techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS og NTNU. En hengebru over Langenuen sør for Bergen kan bli verdens første bru med brudekke bygget i aluminium.

Les mer om prosjektet i artikkelen: Aluminiumbru over Langenuen kan bli en realitet. 

Deltakerne fikk også høre fra Sindre Sandbakk fra Dr.tech. Olav Olsen om hvordan betong kan skape fornybar energi, med eksempler fra vindmøller til havs. Terje Kanstad fra NTNU informerte om utviklingen av bærekraftig og miljøvennlig betong.

– Det foregår mye spennende nå, og Norge har, etter 40 år med erfaringer fra oljebransjen, de beste forutsetningene for å kunne utvikle «grønn betong», sier han.

UNDER – verdens mest berømte undersjøiske restaurant?

Restauranten UNDER i Lindesnes har blant annet vært på forsiden av Time Magazine og har fått enorm oppmerksomhet verden rundt. På Betongdagen fikk vi møte arkitektene, entreprenørene og de som har jobbet med de marine operasjonene med å senke restauranten på plass.
Rune Grasdal fra Snøhetta holdt en presentasjon om hvordan restauranten er som et kunstig svaberg som skal gå i ett med naturen.

– UNDER blander seg mer og mer inn i naturen etter hvert som den blir utsatt for vær og vind og får mosevekst, forteller han.

– Hos UNDER er arkitektur og gastronomi og marin biologi ført sammen i skjønn forening – på menyen kan man få mat lagd av råvarer som hentes utenfor døra, poengterer han.

Se film som viser hvordan UNDER ble bygget

Video

Erlend Stien fra Asplan Viak forklarte hvordan selve byggingen av restauranten ble gjennomført om bord på en lekter, noe som krevde nøyaktig planlegging.

– Vi har satt ned 11 meter lange bolter i stein for å holde strukturen på plass. Det store vinduet veier 12,7 tonn og er bestilt fra Colorado, USA, forteller han. Ben Fitzgerald fra Core Marine forklarte at restauranten ikke sitter som et skip, den må ha en ballast slik at den holdes fast på havbunnen. Ballasten består av 160 tonn fast materiale og 340 tonn vann.

– Vi måtte utvikle en ny metode for å kunne senke ballasten, det var en virkelig utfordring, det var den mest spennende dagen i livet mitt da vi skulle flytte restauranten over fra lekteren ned til havbunnen. Jeg er stolt, og i kveld skal jeg ta med moren min på middag på UNDER, sier han.

– Den viktigste lærdommen er at du får det du betaler for, det er viktig med et velfungerende offentlig privat samarbeid og å involvere ingeniører for installasjonen tidlig, konkluderer han.

Hong Kong Zhuhai Macao- forbindelsen

Dirk Jan Peters  fra TEC Netherlands/TU Delft fortalte at firmet er involvert  i arbeidet med de fleste  nedsenkede tunneler som bygges verden rundt, og de har jobbet med den til sammen 55 kilometer lange forbindelsen mellom Hong Kong og Kina.

Hongkong–Zhuhai–Macao-broen er et 55 kilometer langt bro- og tunnelsystem som knytter sammen Hongkong med Macao og nabobyen Zhuhai vest i Perleflodens delta. Den er verdens lengste veiforbindelse over havet.

– Vi har jobbet med mange innovative løsninger, og vi erfarer at prosjektet har ført til et bedre samarbeid mellom Europa og Kina, forteller Peters.

Les mer om bruforbindelsen på Wikipedia. 

 

Statens vegvesen presenterte Operatunnelen og nedsenket rørbru

Ian Markey oppsummerte Statens vegvesen sine erfaringer fra ti års drift av Operatunnelen og fortalte blant annet at en av de største utfordringene de siste par årene har vært dumping av bygningsmasse oppå tunnelen på grunn av den utstrakte utbyggingen i Bjørvika.

Arianna Minoretti presenterte konseptet rørbru, eller submerged floating tube bridge (SFTB) og forklarte hvordan konseptet kan være et potensielt valg for noen av de største fjordene langs E39 på Vestlandet, men også på kortere strekninger på andre deler av veinettet.

Hun ga et historisk tilbakeblikk på konseptet, som faktisk ble patentert for første gang av en nordmann, Trygve Olsen i 1923.

→ Rørbru har vært foreslått mange steder i verden, men har hittil ikke blitt realisert i så stor skala som vi ser for oss som mulig. Nå har vi over 40 års erfaring fra oljebransjen, og teknologien er moden.

– Jeg er bruingeniør og elsker bruer – men jeg ser store fordeler med en nedsenket rørbru, den er usynlig fra overflaten, dermed reduseres «forstyrrelser» på de naturlige omgivelsene.

Hun lister opp flere fordeler:

  •   flytepongtonger kan formes som flytende øyer – redusere forstyrrelser på landskapet
  • reduserer vanntrykket – påvirkes ikke av bølgene på samme måte
  • den er mer beskyttet
  • mindre støy for omgivelsene
  • lukket struktur
  • ikke bratt stigning – ikke langt under havoverflaten
  • betongkonstruksjonen krever lite vedlikehold

Minoretti har nylig presentert konseptet på Tedx Bologna, les mer i artikkelen "Presenterte ny bruteknologi på Tedx Bologna". 

Rune Pedersen fra Vegvesenet avsluttet med å snakke om hvorfor det er viktig å planlegge for drift og vedlikehold i alle faser av planleggingen av nye konstruksjoner.

– Vi må være etterpåkloke på forhånd og panlegge designet slik at drift og vedlikehold blir kostnadseffektivt og bærekraftig.

Her finner du alle presentasjonene fra konferansen. 

 

Cecilie Hagby (Norsk betongforening) og Kjersti K. Dunham (Statens vegvesen) åpnet sesjonen om ekstreme marine konstruksjoner i betong. Foto: Linda Grønstad
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag