Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har dialog med Nye Veier om å standardisere grunndata for å kunne etablere en smidig digital logistikk fra kilde til mottaker.

– Det innebærer at grunndataene er basert på kilder fra Statens vegvesens håndbøker og anerkjente standarder og eurokoder, forteller Kjell Håvard Belsvik fra Statens vegvesen. 

Like data – mer effektivt og bedre kvalitet

– Vi har hatt et foredrag hos Teknologi- og utviklingsavdelinga til Nye Veier, Nye Veier har fått opp øynene for samarbeidet Vegvesenet har med Building Smart Norge (bS). Gjennom våre forbedringsprosjekter innenfor digitalisering kommer det tydelig frem at standardisering av grunndata er viktig for å sikre en smidig digital logistikk i veiprosjekter, sier Belsvik.

– Eksterne prosjekterende har vanligvis frihet til å benytte sine interne data som er rotfestet i egne kvalitetssystemer. Entreprenører har det på tilsvarende måte. Dataene er ulike, derfor er det mye informasjon som forsvinner i taktskiftet mellom ulike aktører.

Statens vegvesen tar ansvar

– Vegvesenet tar nå ansvaret for å standardisere grunndata slik at styring av grunndata kan utføres fra Vegvesenet (EC), gjennom prosjekterende og entreprenør og helt til ut til drift av veier og bruer. Standardiseringen vil føre til at data ikke forsvinner, men at vi vil ha de med oss hele veien fra planlegging til drifts- og vedlikeholdsfasen, poengterer han.

Påvirker ikke konkurransen

Som mange er klar over bruker Vegvesenet og Nye Veier de samme prosjekterende og de samme entreprenørene.

– Når Vegvesenet og Nye Veier lykkes med styrt kontinuerlig digital logistikk av grunndata vil både prosjekterende og entreprenører gjenkjenne de felles grunndataene og implementere dem i sine egne dataverktøy. Dette skjer uten en fordreining av konkurransen mellom entreprenører eller prosjekterende, forklarer Belsvik. Det å benytte felles grunndata legger til rette for mer automatisering, tilføyer han.

 

Felles grunndata reduserer risiko

Belsvik forklarer at felles grunndata medvirker til at vi får styrt tilstrømming av beslutningsgrunnlag til byggherre på en standardisert dynamisk måte. Dette er et viktig ledd i Vegvesenets arbeid med å etablere BIM for byggherre.

BIM er bygningsinformasjonsmodellering: For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med alle aktører i et byggeprosjekt. Alle medvirkende kan jobbe i det samme systemet med de eventuelle begrensninger det gir på tvers av fagområdene, og man kan dele BIM ved å ha et åpent filformat.

Her finner du mer informasjon om BIM. 

Belsvik avslutter med å fortelle at Nye Veier var svært positive til standardisering av grunndata, og at de uttrykker enighet med Vegvesenet i at det er viktig å ha felles omforent grunndata som basis for modellbasert prosjektgjennomføring.

Les mer om Building Smart Norge.

Illustrasjon: Dissing+Weitling Foto: Dissing+Weitling
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag