Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E39 Stord-Os (Hordfast) har gjennomført et nytt avrop på et forprosjekt for å modne løsningene for den nye brua som er under planlegging.

Illustrasjon av bru.
Utvikler konsept for bygging Foto: AMC Dissing og Weitling

– Vi ønsker å fortsette optimaliseringen og redusere usikkerheter i forbindelse med brukonseptet som ble utført i forrige fase av prosjektet i 2019, der to prosjekteringsgrupper utviklet hvert sitt brukonsept for kryssingen av Bjørnafjorden. Nå vil vi ta det beste fra de to konseptene samt resultatene fra arbeidet Statens vegvesen har utført i perioden selv for å få et best mulig konsept for bygging, sier prosjektsjef for E39 Stord-Os (Hordfast) i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde.

Det er ingeniørgruppen AMC (Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, Multiconsult Norge AS og COWI AS) som skal utføre arbeidet som gjelder gjennomføring av en FEED-studie (Front-End Engineering Design). Arbeidet som skal gjennomføres omhandler detaljering og optimalisering av valgt løsning slik at endelig design av broen kan fastsettes. Avropet har en verdi på ca. 54 millioner kroner inkl.mva.

Ingeniørgruppen OON (Dr. Techn. Olav Olsen AS og Norconsult AS) er i et eget avrop på kontrakt tildelt oppgaven med å utføre omfattende uavhengig kontroll av tekniske løsninger Avropet med OON har en verdi på ca. 39 millioner kroner inkl. mva.

Leveranse i 2024

FEED-studien har oppstart umiddelbart, og leveranser fra studien skal være ferdigstilt innen mars 2024. Flytebroen, som er under planlegging, er en 5,5 km lang buebro som holdes fast på hver side av Bjørnafjorden. I tillegg er broen fastholdt ved bruk av forankringsliner til sjøbunnen.

Broen skal krysse Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Røtinga i Bjørnafjorden kommune.

– Vi er svært fornøyde med at Statens vegvesen har valgt vår gruppering til å utføre forprosjektet for en kommende flytebru på E39 over Bjørnafjorden. I videreføring av prosjekteringsarbeidet vil vi benytte vårt sterke fagmiljø på flytebruer til å videreutvikle og muliggjøre det banebrytende prosjektet, sier Gunnar Egset, avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner i Multiconsult på vegne av AMC.

Vil skape trygghet rundt løsningsvalg

Øvrige fageksperter tilknyttet Statens vegvesen har i perioden 2015-2022 utført omfattende innsamling, modellering og analysering av miljølastdata (vind-, bølge- og strøm) for området ytterst i Bjørnafjorden. Resultatene som dette arbeidet samlet har frembrakt skal nå benyttes i det videre prosjekteringsarbeidet av broen.

– Arbeidet som nå skal gjøres vil være med på å skape ytterligere trygghet rundt løsningsvalg, sier Arve Tjønn Rinde, prosjektsjef for E39 Aksdal – Bergen.

Fakta:

E39 Stord-Os (Hordfast) er en av delstrekningene i E39 Stavanger – Bergen, og vil når den står ferdig bidra til en redusert reisetid mellom byene på under 2 timer. I tillegg vil fjordkrysningene bidra til å fjerne en stor flaskehals langs E39 - dagens ferjesamband, noe som vil kunne stimulere til økt næringssatsing og vekst, gjøre reisehverdagen enklere for pendlere, bidra til utvidet bo og arbeidsmarkedsregion rundt de store tettstedene langs vegstrekningen. I tillegg vil prosjektet gi fastlandsforbindelse for Tysnes kommune.

Aktuelt for fylke(r): Vestland