Her legger vi ut resultat av utførte rystelsesmålinger.

Forklaring til kolonnene

  • Plassering viser hvor rystelsesmåleren er montert
  • Tid viser sprengningstidspunkt
  • Verdi viser den høyeste registrerte rystelse på den aktuelle sprengningen. (En sprengningssalve varer gjerne 6-7 sekunder)
  • Grense viser grenseverdien som er vurdert for den aktuelle eiendommen
  • Andel viser hvor stor prosentandel av grenseverdien den registrerte rystelsen utgjør
  • Under anmerkning legger vi inn spesielle anmerkninger.