Prosjektet skal gi betre trafikktryggleik og betre framkomst, særleg for kollektivtrafikken. Tiltaket skal bidra til å utvikle sentrumskvalitetar og gjere det attraktivt å gå, sykle og bruke kollektiv.

Målet er å utarbeide ein reguleringsplan som ved gjennomføring gir betre trafikktryggleik og betre framkomst, særleg for kollektivtrafikken. Tiltaket skal også bidra til å utvikle sentrumskvalitetar og gjere det attraktivt å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Dagens situasjon i planområdet
Dagens situasjon i planområdet.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Volda
Fylker:
Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale

E39 Volda hamn–Elvadalen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Statens vegvesen, Ålesund Vestre Olsvikveg 23
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Astrid Eide Stavseng

Planprosjektleiar
Telefon:
91748468
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre