Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Skanska Norge AS leverte det laveste tilbudet på bygging av den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark.

Tilbudet er på 622.282.726 kroner (eks. mva), mens de fire andre tilbyderne ligger mellom 644.857.704 og 671.592.220 kroner.

– Tilbudene ligger veldig tett. Det kan bety at vi har laget et godt konkurransegrunnlag og at entreprenørene vurderer usikkerheten i prosjektet ganske likt, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

De fem tilbyderne har allerede gjennomgått en kvalifiseringsprosess. Nå vil Statens vegvesen vurdere tilbudene nærmere.

– Målet er å kunne inngå kontrakt slik at anleggsarbeidet kan starte i løpet av høsten, sier Torgeir Dahle.

E69 Skarvbergtunnelen blir årets største nye veganlegg i Nord-Norge. Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny veg nord for tunnelen. Dermed fjernes en av de mest skredutsatte strekningene på hele E69, som førte til at Nordkapp kommune var isolert flere dager i vinter.

Etter planen skal den nye tunellen settes i trafikk høsten 2021.

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark