Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesens egne fagressurser i gang med prosjektering og planlegging av den tekniske utførelsen. Prosjektgruppen er i dialog med andre offentlige myndigheter der dette er hensiktsmessig.

Prosjektet omfatter prosjektering og oppføring av en 235 meter lang fangvoll lang E6 i Drivdalen. Hensikten er å beskytte E6 og Vårstigen rasteplass mot ras og steinsprang fra fjellsiden. Gjennomføringen og planleggingen av prosjektet farges av at anleggsområdet ligger i Dovrefjell nasjonalpark med kulturminner tett på.

Fangvoll er valgt som tiltak fordi denne ansees mindre fremmed i terrenget enn et fanggjerde eller andre former for skredsirking ville fremstå. Vollen skal også gjennomgå revegetering der topplaget fra området gjenbrukes.

Bilde som viser fjellsiden nedover mot Vårstigen rasteplass.
Fjellside over Vårstigen rasteplass. Foto: Halgeir Dahle, Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Oppdal
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
11 millioner kroner
Oppstart:
Høst 2023
Antatt åpnet:
Vår 2024

Strekningen der 235 meter lang fangvoll skal beskytte E6 og Vårstigen rasteplass mot ras og steinsprang fra fjellsiden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Sorgenfriveien 11, Trondheim

Telefon:

Kontakter

Sondre Berger

Prosjekteringsleder
Telefon:
91 72 58 58
E-post:
Sist oppdatert: