Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Seks entreprenører og ett arbeidsfellesskap har meldt interesse for å delta i anbudskonkurransen om å bygge ny veg mellom Fjerdingen og Grøndalselv.

Kontrakten omfatter planlegging, prosjektering og bygging av ny tofelts veg på ca. 11 km av E6 i Grong i kommune.

Anskaffelsen blir gjennomført med prekvalifisering etterfulgt av konkurransepreget dialog.

Da fristen gikk ut hadde følgende firma meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Letnes Entreprenør AS
  • Risa AS
  • Arbeidsfellesskapet Kne-Røstad ANS
  • Sanjose Constructora
  • Tore Løkke AS
  • Tverås Maskin og Transport AS 

- Vi er godt fornøyde med den store interessen som er vist, og setter nå i gang arbeidet med prekvalifiseringen. Vi skal velge ut tre leverandører som blir invitert til å delta i dialogfasen og til å gi tilbud på oppdraget, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

I prekvalifiseringen vil Vegvesenet vurdere selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Hvilke som blir med videre til dialogfasen vil være klart i begynnelsen av september.

Konkurransepreget dialog

De tre tilbyderne som blir invitert med til den neste fasen vil få mulighet til å bearbeide sitt forslag til løsning videre i dialog med Vegvesenet. I denne fasen med konkurransepreget dialog planlegges det også å involvere andre fagmyndigheter og Grong kommune.

Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Tilbudsfristen er planlagt til mars 2021, med påfølgende kontraktsinngåelse i april/mai.

Kan bli byggestart i 2022

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye vegen hovedsakelig vil gå langs dagens trasé. For å sikre at planen er best mulig, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker Statens vegvesen å involvere tilbyderne i en prosess med å vurdere justeringer av den valgte traseen.

På grunn av dette er det satt av om lag ett år til reguleringsplanlegging, med forventet byggestart tidligst våren 2022.

- Det kan vise seg at dagens reguleringsplan er den beste og mest gjennomførbare løsningen. Skulle det bli resultatet, kan det bety at byggestart kan skje allerede i 2021, sier Johnsen.

Om prosjektet

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, og kontrakten omfatter både planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofelts veg.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Svinger skal utbedres og tofeltsvegen vil få en bredde på 9 meter.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkheten på den ca. 11 km lange strekningen.

Tilstøtende veg i begge ender av parsellen ble oppgradert på 1990-tallet, og etter utbedringen vil om lag 30 km av E6 ha en sammenhengende lik standard.

Delparsellen E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er en del av strekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Byggingen av ny bru over Fjerdingelva og kulvert over Litlåa er lyst ut i en egen anbudskonkurranse.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag